Twee weken gratis proberen

Scherpe gesprekstarieven

24/7 beantwoording

Geen opzegtermijn

AVG-proof

Klantenreviews

Greetje Koertshuis
13:15 22 Aug 19
VSN Verhuizingen
06:40 14 Aug 19
Bofa neemt voor ons onze telefoontjes aan buiten sluitingstijd. Fijne telefoondienst, goede service!(Translated by Google)Bofa accepts our calls outside of closing time for us. Great telephone service, good service!
Theo Lucas
17:32 01 Aug 19
Een goed en betrouwbaar bedrijf die er voor zorgen dat je altijd bereikbaar bent , op een vriendelijke en zakelijk manier.(Translated by Google)A good and reliable company that ensures that you are always available in a friendly and businesslike manner.
Serge Elemans
12:34 01 Aug 19
Sinds enige tijd klant en zeer tevreden. Professionele notities, doorschakelen bij spoed, Engelssprekende klanten worden ook perfect te woord gestaan.. Hadden we eerder moeten doen!(Translated by Google)For some time a customer and very satisfied. Professional notes, call forwarding, English-speaking customers are also answered perfectly .. We should have done it sooner!
denis vekemans
09:33 26 Jul 19
Warren Trompert
12:38 23 Jul 19
Emiel Lohr
11:26 22 Jul 19
Prima dienst, wij maken er al geruime tijd gebruik van en de telefoon wordt altijd keurig beantwoord.(Translated by Google)Great service, we have been using it for quite some time and the telephone is always answered properly.
Wendy Arts
09:01 22 Jul 19
Wij werken graag met Bofa samen. Een betrouwbaar en accuraat werkend bedrijf. Met vriendelijke groet, Nederlandse Huisbeveiliging BV(Translated by Google)We like to work together with Bofa. A reliable and accurate working company. With kind regards, Dutch House Security BV
Annette Veenema
06:01 19 Jul 19
Ik maak nu al enige jaren gebruik van Bofa en ik ben erg tevreden. Ik heb geen enkele klacht ontvangen in die periode dat mijn cliënten niet voldoende geholpen zouden zijn. Het is niet altijd de makkelijkste doelgroep en ook hier weten de medewerkers van Bofa prima mee om te gaan.(Translated by Google)I have been using Bofa for several years now and I am very satisfied. I did not receive any complaints during that period that my clients were not sufficiently helped. It is not always the easiest target group and here too the Bofa employees know how to handle it.
Saray Kehrens
12:18 18 Jul 19
Ons kantoor Kehrens Snoeks Advocaten te Best maakt gebruik van Bofa als onze eigen secretaresses (of wij) de telefoon niet kunnen beantwoorden. De telefoonnotities zijn voor ons duidelijk en onze klanten worden netjes te woord gestaan.(Translated by Google)Our office Kehrens Snoeks Advocaten in Best uses Bofa if our own secretaries (or we) cannot answer the telephone. The telephone notes are clear to us and our customers are properly addressed.
Dick Oosthoek
07:52 10 Jul 19
Uitermate tevreden. Staan onze deelnemers keurig te woord en daardoor kunnen wij een TOP dienstverlening geven.(Translated by Google)Extremely satisfied. Are our participants attentive and therefore we can provide a TOP service.
Twan van de Ven
13:45 09 Jul 19
Joost Kingma
12:59 09 Jul 19
Ik gebruik Bofa Telefoondienst al jaren als ingang van mijn bedrijf (DataClip BV). Ik ben zeet tevreden over hun dienstverlening. Ze hebben de tijd genomen om zich te verdiepen in DataClip, zodat klanten bij telefonisch contact ook het gevoel hebben dat ze met een medewerker van DataClip te maken hebben. Een aanrader!!(Translated by Google)I have been using Bofa Telefoondienst for years as the entrance to my company (DataClip BV). I am very satisfied with their service. They have taken the time to immerse themselves in DataClip, so that customers feel that they are dealing with a DataClip employee by telephone. Recommended!!
Annick de Groot
14:57 08 Jul 19
Professioneel bedrijf die vaak het werk uit handen neemt, wanneer alle telefoonlijnen in gesprek zijn krijgen onze consumenten toch gewoon iemand aan de telefoon en worden er op nette manier terugbelnotities direct naar ons toegestuurd. Dit is binnen 3 minuten na de gemiste oproep.(Translated by Google)A professional company that often takes the work off your hands, when all telephone lines are in conversation our consumers just get someone on the phone and callback notes are sent to us in a neat way. This is within 3 minutes of the missed call.
Info Fysio Engelen
07:38 04 Jul 19
Als we zelf niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, worden mensen keurig te woord gestaan door BOFA telefoondienst. De meeste cliënten vinden dat veel prettiger dan een antwoordapparaat. BOFA geeft altijd keurige berichten aan ons door met de benodigde informatie. Welke informatie we willen is door ons zelf aangegeven.(Translated by Google)If we do not have the opportunity to pick up the phone ourselves, people are properly addressed by BOFA telephone service. Most clients find that much more pleasant than an answering machine. BOFA always passes on neat messages to us with the required information. What information we want is specified by ourselves.
Joost Schretlen
15:49 03 Jul 19
wesley koning
11:43 03 Jul 19
Yvonne van den Heuvel
07:04 02 Jul 19
Vaste afspraken te maken die de medewerkers meestal goed nakomen. Het is af en toe wel nodig om ze aan deze afspraken te herinneren. Als wij voor langere tijd niet of minder goed bereikbaar zijn (vakantie) en er nieuwe afspraken gemaakt worden, gaat het heel vaak niet goed. Ook de (financiële) administratie is niet strak georganiseerd, waardoor je zelf de facturen goed in de gaten moet houden. Maar het wordt altijd weer naar tevredenheid opgelost. Wij hebben een aantal maanden een andere telefoondienst gehad, die 3 keer zo duur was en waar we dezelfde problemen tijdens afwezigheid hadden, dus terug naar BOFA.(Translated by Google)Make fixed agreements that employees usually comply with. It is sometimes necessary to remind them of these agreements. If we are not or not easily accessible for a longer period of time (vacation) and new agreements are made, it is often not going well. The (financial) administration is also not tightly organized, so you have to keep a close eye on the invoices. But it is always againsatisfactorily resolved. We had a different telephone service for a few months, which was 3 times more expensive and where we had the same problems during absence, so back to BOFA.
Pd Pd
07:01 02 Jul 19
Info Computerservice Assen
13:28 01 Jul 19
Maak al meerdere jaren met veel tevredenheid gebruik van de diensten van Bofa, de keren dat ik iets mee krijg van de gespreken worden deze altijd keurig afgehandeld door de medewerkers en medewerksters en zelfs persoonlijk contact met de eigenaar als er echt iets is.(Translated by Google)Have been using Bofa services for many years with great satisfaction, the times that I get something out of the talks these are always handled nicely by the employees and employees and even personal contact with the owner if there really is something.
Jaap Oudshoorn
12:58 28 Jun 19
Leuke samenwerking en betrouwbare telefoondienst(Translated by Google)Nice collaboration and reliable telephone service
Patrick Baardman
06:51 28 Jun 19
Goede service. Mocht je gesloten zijn neemt Bofa het gesprek aan. Je krijgt netjes een mail met het telefoonnummer en omschrijving van het gesprek. Super handig zodat je de klant direct terug kan bellen als je de mail opent!(Translated by Google)Good service. If you are closed, Bofa will take the call. You will receive a mail with the telephone number and description of the conversation. Super handy so that you can call the customer back immediately when you open the mail!
Leon Roumen
14:48 26 Jun 19
Klantvriendelijke en servicegerichte organisatie met goede prijs kwaliteitsverhouding. Al vele jaren betrouwbare beantwoording van de aan mij gerichte telefoongesprekken.(Translated by Google)Customer-friendly and service-oriented organization with a good price-quality ratio. Reliable answering of the telephone calls addressed to me for many years.
Lenie de Wal
09:21 22 Jun 19
Ik hoor dat de mensen die mij proberen te bellen goed te woord worden gestaan en bij spoed wordt altijd de juiste actie genomen. Ik ben dan ook heel tevreden.(Translated by Google)I hear that the people who are trying to call me are being answered well and in case of emergency the right action is always taken. I am therefore very satisfied.
AnToine van Maarle | Alexion Software
08:48 21 Jun 19
Goede service, problemen die soms voor kunnen komen worden netjes opgelost. goed bereikbaar.(Translated by Google)Good service, problems that can sometimes occur are neatly solved. easily accessible.
marco van loon
07:40 21 Jun 19
Al sinds 2011 werken wij tot volle tevredenheid met Bofa.(Translated by Google)We have been working with Bofa to full satisfaction since 2011.
PB Makelaars
12:41 20 Jun 19
Wij werken al jaren met Bofa Telefoondienst en we zijn zeer tevreden. Ze werken snel, duidelijk en vriendelijk.(Translated by Google)We have been working with Bofa Telefoondienst for years and we are very satisfied. They work fast, clear and friendly.
Bianca van Felius
09:05 17 Jun 19
Bofa telefoondienst is een zeer professionele en betrouwbare telefoondienst voor mijn bedrijf. Ik kan eenvoudig mijn telefoon doorschakelen wanneer ik tijdelijk niet bereikbaar ben. Hierdoor worden mijn klanten toch geholpen. Een aanrader voor kleine bedrijven die zich geen telefoniste kunnen veroorloven. Het team van Bofa is erg professioneel en je leert de telefonisten (m/v) zeer snel kennen. Hierdoor voelt dit team ook echt aan als verlengstuk van je bedrijf!(Translated by Google)Bofa telephone service is a very professional and reliable telephone service for my company. I can easily forward my phone when I am temporarily unavailable. This helps my customers anyway. Highly recommended for small businesses that cannot afford a telephone operator. The Bofa team is very professional and you get to know the operators (m / f) very quickly. This makes this team really feel like an extension of your company!
Volgende beoordelingen